gümrük ticaret dergisi

Gümrük ve Ticaret Dergisi

Gümrük ve Ticaret dergisi 2013 yılından bu yana yılda 4 kez  ulusal hakemli periyodik bilimsel bir dergi olarak yayınlanmaya devam etmektedir. 

 Objektif bilimsel kriterlere dayalı yayın yapmayı temel prensip edinmiş olan Derginin amacı; gümrük, iç ve dış ticaret, ilgili konulardaki hukuki ve vergilemeye dayalı teorik ve uygulamaya dayalı konulara ilişkin akademisyen ve bürokrat çevrelerden gelen şekle ve esasa uygun makaleleri yayımlayıp literatüre kazandırmaktır

Gümrük ve Ticaret Dergisinde; gümrük, ticaret ve bunlara paralel hukuki konuların teorik ve pratiğe dayalı güncel meselelerini inceleyen  makalelere yer verilmekte olup, Dergi 2017 yılı itibariyle ULAKBİM tarafından gözlem altına alınmıştır.


Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmekte, ASOSINDEX ve SOBİAD tarafından taranmaktadır"

    .           .           


Editör : Prof.  Dr. Ersan ÖZ