Yazım Süreci Üzerine Notlar


“Gümrük ve Ticaret Dergisi”, Gümrük ve Ticaret alanında çalışan tarafları ortak bir platformda buluşturmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda;

  • Gümrük ve Ticaret Dergisi, gümrük ve ticaret konularında çalışan araştırmacılar, sivil toplum örgütleri (STK) ve kamu kurumları arasında bilimsel araştırma bulguları, düşünce, değerlendirme ve analizleri paylaşmak için etkili bir araç olmayı amaçlayan uluslar arası hakemli bir dergidir.

  • Gümrük ve Ticaret Dergisinin yayın dili Türkçe’dir. 

  • Birden çok yazarlı makalelerde editoryal yazışmanın kiminle yapılacağı belirlenmeli ve açık bir şekilde belirtilmelidir. 

  • Yayımlanan yazıların içeriğinde ya da alıntılarında olabilecek çarpıtma, yanlış, telif hakkı ihlali, intihal vb. hususlardan yazar/yazarlar sorumludur. 

  • Yayımlanan yazıların içeriğinden yazarları sorumludur. İlgili çalışmada, eğer etik onay alınması gereken durumlar söz konusu ise yazarların etik kurullardan ve kurumlardan onay aldığı var sayılmaktadır. 

  • Türkçe makalelerde Hem metin içinde hem de kaynakçada TDK Yazım Kılavuzu (Yazım Kılavuzu, 2009, Türk Dil Kurumu, Ankara) veya www.tdk.gov.tr adresindeki online hali) yazım kuralları dikkate alınmalıdır.

  • Akademik atıf ve gelenekler bağlamında ise Publication Manual of American Psychological Association [6. Baskı] esas alınır.

  • Yayımlanmış yazıların yayım hakları yayımcı Firmaya aittir. 

  • Yazar ya da yazarların tamamının ıslak imzasını taşıyan aşağıdaki içeriğe sahip bir mektup yayımcıya gönderilmelidir. “yazının tüm yazarlarca okunduğu, onaylandığı, başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu, yazının hazırlanmasının her aşamasında bilimsel etik kodlara uyulduğu, yazı yayımlandığı takdirde tüm yayın haklarının yayıncıya devredildiği” 

  • Bu içeriğe kapsayan Telif Hakkı Devir Formu aşağıya eklenmiştir. Form buradan indirilerek doldurulup imzalandıktan sonra mail veya whatsap tan resim formatında da gönderilebilir.


Telif Hakkı Devir Formu (.doc) indir